' S P H E R E   -   F I E L D S '


Project of 10 installations. Hatch work of acrylic painted spheres of translucent plastic with inner lightning freely stretched through space. Colors as noticed in and around Antwerp.
This project is a continuation of the series One Thousand Dots realised between 1995 and 1997.
The original project was exhibited 1996 in Antwerp at KMSKA/ICC - Internationaal Cultureel Centrum.
Project sponsored by MEIR VZW Antwerp.

'Sphere - Fields' will be installed yearly from 2000 to 2005 from December 1st through January 7.---> visit each of the 10 "Fields" click squares or begin here’ S P H E R E - F I E L D S ’

Het project is de voortzetting en ontwikkeling van een reeks werken waarin de interpretatie van kleurwaarnemingen centraal staat. Mijn motivatie is deze werken dan weer terug naar buiten te brengen in een confrontatie met de dagelijkse omgeving. De locatie van de installaties kan eventueel zelfs dezelfde zijn als de origineel gekozene. De installatie kan gezien worden als tegelijk symbiosis en contrast met haar achtergrond. ‘Sphere-Fields’ sluit aan bij ‘One Thousand Dots’; installaties van rechthoekjes gesneden uitgerekte kleurcanvas gerealiseerd in 5 steden waaronder Antwerpen (1995 – 97).

’ A N T W E R P   C O L O R   S C A P E S ’

Sinds 1996 en op intensievere manier sinds September 2000 heb ik (aan)tekeningen gemaakt in Antwerpen en omgeving. Tijdens het uitwerken groeide op natuurlijke wijze het project van 10 ‘Fields’ tot één geheel. In het mij bewust worden van wat de ziel van Antwerpen als havenstad uitmaakt, voegden zich 10 themas tot een soort constellatie tezamen met de Schelde als ruggegraat.
‘Sphere-Fields’ bestaan thans uit 10 rastervormige, in de ruimte gespannen kleurvelden. Elk ‘Field’ telt een aantal kleurschakeringen verdeeld over 144, 256 of 400 ‘Spheres’ of kleurpunten.
De kleurnuances zijn subtiel waarneembaar bij daglicht en stralen in het donker zachte warmte uit.
(Bernard F. E. Besson, Antwerpen, 29.11.2000)

© 2000 Bernard F.E.Besson

Page created 31.10.2000 / last update 12.08.2002return to index

Map of Antwerp City Center